projekt

Návrhy veřejné zeleně se náš atelier zabývá již několik let a za tu dobu jsme připravili téměř dvě desítky projektů. Projekty připravujeme buď ve všech stupních projektové dokumentace. Máme také bohaté zkušenosti s přípravou projektů pro dotační tituly z fondů Evropské unie (konkrétně osa 6.3 a 6.5) a jsme schopni vám zajistit také vyplnění žádosti o dotace. V našem portfoliu jsou návrhy veřejných prostor jak pro obce, města tak i pro soukromé investory.

Projekt veřejné zeleně dodáváme v rozsahu požadovaném investorem, což obvkyle zahrnuje:

- zaměření stávajícího stavu řešeného prostoru

- zhodnocení dendrologických atributů stávajících dřevin

- návrh kácení dřevin včetně podrobných dendrologických tabulek a průvodní zprávy

- celková koncepční studie prostorového řešení dané oblasti

- návrh nových výsadeb a funkčních ploch

- průvodní zpráva k sadovnickému řešení včetně seznamů rostlin a výkazu výměr

- plán s kótami pro vytyčení všech prostorových prvků

 

- rozpočet