2009

Obnova krajinných struktur v k.ú. Královice - zrealizováno

Úprava zeleně v k.ú. Hoslovice (ve spolupráci s Bc. Turkem)

Úprava zeleně v k.ú. Dřešín (ve spolupráci s Bc. Turkem)

Obnova krajinných struktur v k.ú. Horosedly (ve spolupráci s Bc. Turkem)

 

2010

Výsadba a regenerace zeleně v areálu zámku Skrýšov - zrealizováno

Obnova krajinných struktur v k.ú. Královice – zrealizováno

Revitalizace veřejné zeleně v TJ Sokol Dobřichovice - zrealizováno

 

2011

Projekt založení liniových výsadeb v rámci agroareálu u Obořiště – dotace úspěšná (žadatel ji nevyužil)

Výsadba o obnova liniových výsadeb v katastru obce Máslovice – dotace úspěšná (žadatel ji nevyužil)

 

2012

Projekt revitalizace sídelní zeleně veřejného prostoru v obci Želeč - zrealizováno

Projekt založení krajinotvorné zeleně v katastru obce Královice - zrealizováno

Projekt regenerace lokálních prvků úses v Modleticích - zrealizováno

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův dvůr - zrealizováno

Projekt revitalizace sídelní zeleně a zeleně na hřbitově v obci Líšnice - zrealizováno

Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Drahelčice – zrealizováno

Revitalizace sídelní zeleně a zeleně na hřbitově v obci Mořina - zrealizováno

 

2013

Projekt regenerace areálu MŠ Na  Balkáně v Praze - zrealizováno

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice – realizuje se v roce 2015

Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Modletice – realizuje se v roce 2015

Projekt revitalizace a zakládané sídelní zeleně v obci Psáry – realizuje se v roce 2015

Ptice - Projekt obnovy a rozvoje funkčních ploch sídelní zeleně v obci Ptice

Králův Dvůr - Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr

Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice – realizuje se v roce 2015

Projekt obnovy a rozvoje funkčních ploch sídelní zeleně ve městě Rudná – neúspěšná žádost

 

2014

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův dvůr - etapa II.

Projekt regenerace sídelní zeleně v obci Zlatníky

Projekt obnovy významné sídelní zeleně v obci Královice 

Projekt obnovy sídelní zeleně v obci Statenice 

 

2015

Projekt zahrady v přírodním stylu MŠ Jílové u Prahy

Projekt postupné revitalizace obecní zeleně v Podluhách – etapa I.

Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v centru městyse Cerhovice

Projekt komplexní revitalizace zeleně v okolí Domova Svojšice – okolí budovy

Projekt komplexní revitalizace zeleně v okolí Domova Svojšice – zadní část

Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích – etapa I.

Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice - etapa I.

 

2016

Projekt rekultivace svahu Borová v obci Malenovice ve stupni ÚR, DPS a DVZ

Projekt revitalizace sídelní zeleně vnitrobloku v městě Ostrava – Radvanice – Rokycanova ulice

Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa II.

Projekt rekonstrukce sídelní zeleně v centru města Votice – etapa – I. 

Projekt komplexní revitalizace zeleně v intravilánu obce Svinaře

Revitalizace obce Libeř – u rybníka 

Projekt obnovy sídelní zeleně v obci Statenice – U hřiště

Projekt obnovy sídelní zeleně v obci Statenice – Černý vůl

Projekt obnovy zeleně v extravilánu obce Rpety – I. etapa

Rekonstrukce herních ploch v obci Mořina

Revitalizace okolí Podmoráňského potoka na katastru obce Úholičky – studie 

Komplexní návrh ozelenění zemědělské krajiny na okraji obce Semčice

Projekt revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě

Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru Řevnice – etapa II.

Projekt revitalizace zeleně v rámci ÚSES v obci Hořešovice

Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Dřínov

Projekt revitalizace zeleně v extravilánu obce Dřínov

 

2017

Projekt zahrady v přírodním stylu MŠ Rožmitál pod Třemšínem

Revitalizace veřejné zeleně ve městě Rožmitál pod Třemšínem

Projekt školkové zahrady při MŠ Postoloprty

Projekt komplexní revitalizace zeleně v okolí Domova Svojšice – okolí zámku

Projekt školní zahrady při ZŠ Postoloprty

Projekt postupné revitalizace obecní zeleně v Podluhách – etapa III.

Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – MŠ Tovární v Berouně 

Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – MŠ Pod Homolkou v Berouně

Projekt zahrady z recyklovaných materiálů MŠ Litoměřice

Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – MŠ Adenture school – Sulice

Projekt dětského hřiště v obci Trněný Újezd – studie 

Návrh centra obce Libeř

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – etapa III.

Revitalizace obecní zeleně v Choťovicích

Revitalizace zeleně západního sídliště v Hořovicích

Zpracování územní studie č. 6 a 7, Česká Lípa – sadovnická část

Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská v Berouně

 

2018

Rekonstrukce zeleně ul. Husova v Berouně

Naučná stezka ve Frýdlantu nad Ostravicí

Regenerace sídliště Holý Vrch – Česká Lípa

Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa II.

Projekt revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Janovice – etapa II.

Obnova historických cest z Královic do Dřínova

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v extravilánu města Králův Dvůr – etapa IV.

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v extravilánu města Králův Dvůr – etapa V.

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v extravilánu města Králův Dvůr – etapa VI.

Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy

Revitalizace veřejného prostoru mezi ulicemi Halasova a Krčská – Praha 4

Realizační dokumentace sadových úprav park Mrázovka – Praha 5

Realizační dokumentace sadových úprav park Santoška – Praha 5

Revitalizace prostoru cyklostezky v ulicích U Kempinku – Loděnická – Praha 4 - studie

Revitalizace vodní plochy v parku Jezerka – Praha 4 – studie 

Vyhotovení projektové dokumentace k revitalizaci parku Klamovka – Praha 5

Koncepční návrh na ozelenění ulic na Praze 5 Smíchov – etapa I.

Obnova stromořadí v ulici Hekova – Praha 17

Výsadby u kulturního centra Průhon – Praha 17 – studie 

Park u železnice – Postoloprty

Projekt úprav koncepce osázení Masarykova náměstí – Slaný 

 

2019

Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – MŠ Sluníčko v Berouně

Revitalizace parku Na Parkáně – Beroun

Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – ZŠ Jungmannova v Berouně

Obnova alejí v k.ú. Chodouň

Revitalizace zeleně v intravilánu obce Chrustenice

Projekt revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Janovice – etapa III.

Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovicích

Koncepční návrh veřejné zeleně v obci Káraný

Revitalizace tůně na pozemku kat. č. 212/13 a 212/17 – Kladruby nad Labem – sadové úpravy 

Územní studie systému sídelní zeleně katastru Králův Dvůr a katastru Levín u Berouna

Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – etapa VII - 2019

Komplexní revitalizace intravilánové zeleně v městysu Lázně Toušeň

Projekt komplexní rekonstrukce zahrady pro environmentální vzdělávání – MŠ Sluníčko Milovice

Rekonstrukce bývalého pivovaru Švabín – Zbiroh

Obnova ovocného sadu na pozemku 239 v obci Pochvalov

Revitalizace veřejných prostor v obci Polerady

Revitalizace veřejného prostoru park Halasova – Praha 4

Zpracování koncepčního návrhu ozelenění ulic na Praze 5 – Smíchov – etapa II.

Vypracování projektové dokumentace pro nové výsadby před hotelem Internacionál – Praha 6

Výsadby u kulturního centra Průhon – Praha 17

Projekt zahrady při MŠ Pastelka – Praha 17

Studie školní zahrady při MŠ Bendova – Praha 17

Revitalizace veřejné zeleně ve městě Rožmitál pod Třemšínem – etapa II.

Projekt školkové zahrady pro environmentální vzdělávání v obci Třebestovice

Revitalizace centra obce Voznice

Projekt regenerace sídelní zeleně v obci Zlatníky

Revitalizace parčíku v Bezděčíně – Želeč 

Projekt školkové zahrady pro environmentální vzdělávání v obci Žleby

 

2020

Revitalizace zeleně v intravilánu obce Velké Přítočno

Studie sídelní zeleně katastru Velké Přítočno

Územní studie a projekt sídelní zeleně ve městě Buštěhrad 

Revitalizace parku Koštálkova – Beroun 

Návrh sadových úprav podél ulice Plzeňská v Berouně

Park Na vlně – Dolní Dvořiště

Studie proveditelnosti na relaxační a odpočinkovou zónu u řeky Ostravice – Frýdlant nad Ostravicí

Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu městě Králův Dvůr – OPŽP 2019

Revitalizace veřejného prostranství u Billy – Milovice 

Revitalizace bývalé cihelny v katastru městyse Nehvizdy

Studie proveditelnosti na ozelenění lokality Nuselské schody dle požadavků TSK – Praha 4

III. etapa projektu ochlazování a ozeleňování ulic Prahy 5

Projektová dokumentace výsadby stromů ve sportovně oddychovém areálu Šeberově – Praha 4

Projektová dokumentace na výsadbu zeleně v Hrnčířích – Praha 4

Úprava křižovatky Goetheho x Sibiřské náměstí – Praha 6 – sadové úpravy 

Středový pás Čs. Armády – Praha 6 - PD k realizaci 

Revitalizace centra obce Ratiboř

Výsadba zeleně v extravilánu – Roudnička u Hradce Králové

Revitalizace parku Dukelských hrdinů – Slaný

Revitalizace cest v extravilánu obce Šanov

reference