náš tým

Atelier Living in green založila Ing. Lenka Vyhnálková v roce 2011 v Dobřichovicích. Původní tříčlenné složení se s postupem času a přibýváním projektů rozšířilo na nynějších devět projektantů. Již od počátku jsme se zabývali návrhy jak soukromých tak i veřejných prostor, následně jsme do našeho portfolia přidali také kompletní dodání interiérové zeleně.

Ing. Lenka Vyhnálková, autorizovaný krajinářský architekt (ČKA 04420)

Vystudovala zahradní inženýrství na ČZU v Praze-Suchdole. Návrhy rodinných zahrad se zabývá od roku 2007, kdy nejprve pod svým jménem, později v atelieru Garden Point, vytříbila svůj styl a grafickou podobu projektů. V roce 2011 založila vlastní firmu Living in green s.r.o..

Zajímá se o východní umění Feng-shuei a i proto se byla inspirovat tímto stylem v Japonsku. Deset let publikuje v populárních časopisech  Dům a Zahrada a Můj Dům.
 

Ing. Pavlína Elfová

Vystudovala obor Zahradní tvorba na ČZU v Praze. Po promoci v roce 2009 navázala spolupráci s Lenkou Vyhnálkovou a poté se stala členem atelieru Living in green. Pravidelně přispívá do časopisů Bydlení Stavba Reality, Dům a Zahrada, Můj Dům.
V atelieru se specializuje na návrhy veřejné i soukromé zeleně. Při tvorbě návrhů se inspiruje ve volné přírodě, která je její neutuchající inspirací.
„Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. “  (R. Fulghum)
 
 
Marie Holakovská
 
Vystudovala obor s maturitou knihkupce v Praze. V roce 1997 dostala nabídku pracovat jako asistenka ve vydavatelství prestižních maganízů Můj dům a Dům a zahrada. Zde získala cenné manažerské schopnosti a organizační zkušenosti, které plně uplatňuje v ateliéru Living in green, kde působí od roku 2013.

 

 

Eliška Luhanová, DiS., Český certifikovaný arborista
 
Vystudovala SOŠ Hořovice, obor Ochrana a tvorba životního prostředí, a dále pak obor Zahradní a krajinná tvorba na Vyšší odborné zahradnické akademii v Mělníku. Do atelieru Livin in green se přidala v roce 2014.
Znalosti a praxi v oboru rozšiřovala již během studia brigádami a zahraniční stáží ve Švýcarsku, kde se rok plně věnovala zahradnickým pracím.
 
Moto: Vše není tak zelené, jak to vypadá.
 
 
 
Ing. Nikola Pohlová
 
Vystudovala obor krajinářství na České zemědělské univerzitě v Praze v bakalářském stupni studia, kde získala první zkušenosti s projekty a tvorbou krajiny. Dále pokračovala studiem v oboru zahradní a krajinářská architektura. Zajímavou zkušeností pro ni byla práce v botanické zahradě v Teplicích a floristické práce v květinářství. Již od dětství se věnuje různým výtvarným technikám, ke kterým později přibyl i zájem o přírodu a zahradní a krajinářskou tvorbu. Má ráda přírodní jednoduché výsadby, které harmonicky zapadají do celkového prostoru, přírodní materiály a domácí druhy rostlin, které v sobě často skrývají symboličnost. 
 
 
Daniela Šináglová, DiS

Vystudovala obchodní akademii a VOŠ management obchodních činností, pracovala ve dvou bankách. Po mateřské dovolené dostala šanci pracovat v Livingu a poznat něco zcela nového. Byla přijata jako administrativní pracovník, má na starosti dotace. Určitě i díky tomu, že jí papírování baví, a pečlivost a spolehlivost je její druhé a třetí jméno.

Prostě zcela dle jejího celoživotního hesla NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY!" 
 
 
 
 
Ing. Dominika Jurčová
 
Vystudovala obor zahradní a krajinářská architektura na Slovenskej Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V rámci studia absolvovala ročný výměnný pobyt Erasmus na České zemědělské univerzitě v Praze a stáž na univerzitě BOKU ve Vídni. Zúčastnila se mnohých kurzu, workshopu, uměleckých plenéru. Věnuje se počítačové grafice, návrhu exteriéru a interiéru. Praxi získala v předešlé práci v oblasti interiérového dizajnu a návrhu zahrad pro prestižní ateliér. Od roku 2020 pracuje v ateliéru Living in green.
 
 
Ing. Jana Horáčková
 
Absolventka oboru Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v bakalářském stupni studia. Dále absolvovala navazující magisterský stupeň studia v oboru Zahradní a krajinářská architektura na České zemědělské univerzitě v Praze. Během magisterského studia se zúčastnila dvakrát Studentské vědecké konference a umístila se zde na prvním místě se
semestrálním ateliérovým projektem a na druhém místě s diplomovou prací. Dále se zúčastnila ideového studentského soutěžního workshopu Zahrada Národního divadla, zde získala druhé místo.
 
V atelieru se specializuje na projekty soukromých zahrad i na návrhy veřejné zeleně. Jejím cílem při tvorbě nové podoby prostoru je maximální využití potenciálu daného místa a jeho harmonické začlenění do širšího okolí.
 
náš tým