dotace na zeleň

Proč si vybrat naše služby?

Naším cílem není pouze získání příslibu dotace, ale i její skutečné obdržení a minimalizace veškerých rizik na její vrácení.

Co může být předmětem námi zpracovávaných dotací?

V závislosti na podmínkách konkrétní dotace může být poskytnuta dotace na:

  1. zakládání nové nebo regenerace stávající zeleně v krajině i v sídlech, což znamená především ošetření, kácení, výsadby nových dřevin, květin a založení trávníku
  2. doplňková opatření jako např. prvky pro podporu hnízdění ptáků, tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, zvyšování nabídky zdrojů nektaru pro hmyz apod
  3. mlatové cesty, informační cedule a doprovodný mobiliář, herní prvky apod
  4. vybavení zahrad mateřských školek a podpora environmentální výchovy

Výběr dotačního titulu:

Vyznat se v dnešní době v dotací není vůbec jednoduché. Naše zkušená projektová manažerka Vám při úvodní konzultaci, kterou nabízíme zcela zdarma, pomůže vybrat dotační titul, který pro Váš záměr a Vaše možnosti bude nejvhodnější.

Nabízíme Vám tyto služby:

  1. Úvodní konzultace
  1. Zhotovení projektové dokumentace nebo úprava stávající projektové dokumentace pro potřeby konkrétní dotace 
  1. Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
  1. Management dotace po schválení žádosti o dotaci
Management dotace znamená mimo jiné následující:
  1. Rozklad a sestavení projektu (tj. oprava neschválených projektů v minulých výzvách)