dotace na zeleň

Proč si vybrat naše služby?

Naším cílem není pouze získání příslibu dotace, ale i její skutečné obdržení a minimalizace veškerých rizik na její vrácení.

Co může být předmětem námi zpracovávaných dotací?

V závislosti na podmínkách konkrétní dotace může být poskytnuta dotace na:

  1. zakládání nové nebo regenerace stávající zeleně v krajině i v sídlech, což znamená především ošetření, kácení, výsadby nových dřevin a založení trávníku
  2. revitalizace nebo založení drobných vodních nebo mokřadních stanovišť
  3. doplňková opatření jako např. prvky pro podporu hnízdění ptáků, tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, zvyšování nabídky zdrojů nektaru pro hmyz apod
  4. mlatové cesty, informační cedule a doprovodný mobiliář, herní prvky apod
  5. vybavení zahrad mateřských školek a podpora environmentální výchovy

Výběr dotačního titulu:

Vyznat se v dnešní době v dotací není vůbec jednoduché. Naši zkušení projektoví manažeři Vám při úvodní konzultaci, kterou nabízíme zcela zdarma, pomohou vybrat dotační titul, který pro Váš záměr a Vaše možnosti bude nejvhodnější.

Nabízíme Vám tyto služby:

-  Zanalyzujeme projekt, který nebyl při podání žádosti úspěšný a pokud to bude relevantní, tak projekt upravíme tak, aby se šance na získání dotace maximalizovaly
dotace na zeleň